Svjetski dan hepatitisa, 19 svibanj


Svjetski dan hepatitisa, 19 svibanj

Obilježivši Svjetski dan hepatitisa 2008. i 2009. godine, položeni su temelji za podizanje globalne svjesnosti o virusnim hepatitisima, a u 2010. godini nastavit će se podizanje svjesnosti o kroničnom hepatitisu B i kroničnom hepatitisu C, koji zajedno utječu na svakog 12-og stanovnika u svijetu i usmrte oko milijun ljudi svake godine.

Kako se započelo s obilježavanjem Svjetskog dana hepatitisa?

Obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa pokrenuto je 2008. godine kao odgovor na činjenicu da o kroničnim virusnim hepatitisima nije ni blizu razvijena ni svjesnost niti politička volja kao što je to u slučaju HIV/AIDS-a, tuberkoloze (TB) i malarije. I to unatoč činjenici što je broj kronično zaraženih i godišnje umrlih od hepatitisa B i C jednak broju zaraženih HIV/ADIS-om, tuberkulozom i malarijom.

Svjetski dan hepatitisa pokrenuo je velik interes javnosti i medija, kao i potporu vlada, nevladinih organizacija visokog profila te nadnacionalnih tijela poput Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Do sada je organizirano više od 700 različitih događanja širom svijeta, od rock koncerata, medijskih kampanja, sastanaka s ministrima i događanja s ciljem prikupljanja sredstava.

Svjetski savez za hepatitis/World Hepatitis Alliance

Obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa koordinira Svjetski savez za hepatitis, nevladina organizacija osnovana 2007. godine, koja predstavlja više od 280 udruga oboljelih od kroničnog hepatitisa B i C iz cijelog svijeta. Kao koalicijska zagovaračka grupa, Svjetski savez za hepatitis predstavlja globalni glas za 500 milijuna ljudi širom svijeta koji žive s hepatitisom B ili C.

Cilj Svjetskog saveza za hepatitis je omogućiti globalno vodstvo i podršku akciji koja će doprinijeti manjoj smrtnosti i boljem životu ljudi koji žive s kroničnim hepatitisom B i C. Svjetski savez za hepatitis radi sa svjetskim vladama s ciljem povećanja svjesnosti i pristupa liječenju kao i poboljšanju prevencije, skrbi i potpore, a s krajnjim ciljem iskorjenjivanja ove bolesti s planeta.

Hoće li jedan dan promijeniti svijet?

Svjetski savez za hepatitis je svjestan činjenice da jedan dan neće promijeniti svijet. Svjetski dan hepatitisa 2010. je korak naprijed u rastućem petogodišnjem planu koji se fokusira prije svega na podizanje globalne svjesnosti, a onda i na osiguranje međunarodne i nacionalne potpore za poboljšanje prevencije, dijagnostike, liječenja, skrbi i pomoći ljudima koji žive s kroničnim virusnim hepatitisom B i C.

Svjetski dan hepatitisa 2010. mogao bi zapravo biti simbolična godina za svjetsku hepatitis zajednicu, jer su nakon opsežnog lobiranja Svjetskog saveza za hepatitis i udruga pacijenata, 34 zemlje članice preporučile Izvršnom odboru Svjetske zdravstvene organizacije usvajanje rezolucije o virusnim hepatitisima na 63. godišnjoj skupštini u svibnju. Postoji velika šansa da će se o rezoluciji raspravljati na sam Svjetski dana hepatitisa, a ako bude usvojena, to će predstavljati prvi slučaj rješavanja problematike virusnih hepatitisa na globalnoj razini i postavljanje okvira za daljnju globalnu akciju u poboljšanju politike i prakse vezano za svjesnost, prevenciju, dijagnostiku i liječenje hepatitisa B i C.

Je li Svjetski dan hepatitisa orijentiran samo na podizanje svjesnosti?

Ne! Svjetski savez za hepatitis je razvio širok spektar integriranih kampanja, uključujući i inicijative usmjerene na promjenu politike kako na međunarodnoj tako i nacionalnoj razini. "12 pitanja/zahtjeva" vladama su središnji element kampanje, a postavljeni ciljevi trebaju doprinijeti boljem statusu oboljelih kako na međunarodnoj, tako i na nacionalnoj razini. Šest pitanja su jedinstvena u cijelom svijetu, a preostalih šest su specifi čna za svaku pojedinu zemlju.

Zatraženo je od svih svjetskih vlada da potpišu „12 zahtjeva“ do kraja 2012. godine. To ne znači da se svih 12 zahtjeva moraju ostvariti do 2012. godine. Umjesto toga bit će dovoljno da se vlade obvežu uključiti hepatitis u svoje javno zdravstvene i političke planove.

Izvor:
Hepatos