Test krvi može predvidjeti pogoršanje multiple skleroze


Test krvi može predvidjeti pogoršanje multiple skleroze

Napredovanje multiple skleroze posebno je teško predvidjeti, jer se uvelike razlikuje od bolesnika do bolesnika. Novi krvni test koji pokazuje povišene razine Nfl-a, biomarkera koji ukazuje na oštećenje živaca, čini se da s velikom točnošću predviđa pogoršanje simptoma multiple skleroze tijekom sljedeće dvije godine.

Ako se test pokaže valjanim, mogao bi pomoći pacijentima i njihovim liječnicima u planiranju optimalnog liječenja.

Ovaj porast Nfl-a do dvije godine prije znakova pogoršanja invaliditeta predstavlja prozor kada intervencije mogu spriječiti pogoršanje. Povišene razine Nfl-a bile su povezane s do 91% većim rizikom od pogoršanja invaliditeta, s recidivom otprilike godinu dana kasnije, i do 49% većim rizikom od pogoršanja invaliditeta bez recidiva gotovo dvije godine kasnije.

Izvor:
JAMA Neurology