Trostruka terapija produljuje preživljavanje kod oboljelih od karcinoma bilijarnog trakta


Trostruka terapija produljuje preživljavanje kod oboljelih od karcinoma bilijarnog trakta

Pridodavanje nab-paklitaksela kombinaciji gemcitabina i cisplatina može produžiti preživljavanje za pacijente s uznapredovalim karcinomom bilijarnog trakta (BTCs) u usporedbi s primjenom samo kombinacije gemcitabina i cisplatina, ukazuje nova studija.

Inače, ukupno preživljavanje za pacijente s karcinomima bilijarnog trakta koji se liječe sadašnjim zlatnim standardom, kombinacijom gemcitabina i cisplatina, manje je od 1 godine.

U pacijenata kojima je standardnoj terapiji pridodan nab-paklitaksel ukupno preživljavanje bilo je u prosjeku 7,4 mjeseca dulje.

Karcinomi bilijarnog trakta se rijetko javljaju, pa se tako u SAD-u svake godine dijagnosticira oko 6.000 novih slučajeva. Rezultati njihova liječenja vrlo su loši obzirom da su spomenuti karcinomi vrlo agresivni te da se često otkrivaju u poodmakloj fazi bolesti.

Izvor:
JAMA Oncology