Dijagnosticiranje raka žučnog mjehura


Dijagnosticiranje raka žučnog mjehura

U pretrage i postupke kojima se dijagnosticira rak žučnog mjehura spadaju:

  • Fizikalni pregled - Nalaz fizikalnog pregleda je u pravilu neupadan. Tek u rijetkim slučajevima nalazi se palpabilna tumorska masa u gornjem desnom kvadrantu abdomena.
  • Laboratorijske pretrage - Pretrage kojima se procjenjuje funkcija jetre mogu pomoći liječniku da utvrdi što uzrokuje vaše znakove i simptome.
  • Snimanje žučnog mjehura - Snimanjem se dobiva slika žučnog mjehura. Tu spadaju ultrazvučno snimanje, kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetna rezonancija (MRI).

Zadnja izmjena: 23.01.2011.