U SAD-u 1 od 9 djece ima dijagnosticiran ADHD


U SAD-u 1 od 9 djece ima dijagnosticiran ADHD

Broj djece u SAD-u s dijagnozom poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) raste, izvješćuju stručnjaci. Naime, u 1 od 9 djece postavljena je dijagnoza ADHD-a.

Među djecom koja trenutno imaju ADHD, oko 58% ima umjereni ili teški ADHD, a 78% ima barem još jedan poremećaj, pokazuju rezultati.

Gotovo 54% sadašnjih pacijenata s ADHD-om uzimalo je propisane lijekove za ovaj poremećaj, a 44% je primilo bihevioralni tretman u protekloj godini.

Međutim, rezultati pokazuju da gotovo jedno od troje djece (30%) nije primilo nikakav tretman specifičan za ADHD.

S povećanom sviješću o simptomima koji se odnose na regulaciju pažnje, ADHD se sve više prepoznaje kod djevojčica, adolescenata i odraslih, ističu stručnjaci.

Izvor:
Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology