Učestalost melanoma kod mladih u porastu


Učestalost melanoma kod mladih u porastu

Novo studija provedena u SAD-u ističe dramatičan porast incidencije melanoma, potencijalno smrtonosnog oblika raka kože, među mladima, posebice kod mladih žena. Naime u razdoblju od 1970. do 2009. godine učestalost melanoma se kod mladih žena povisila osam puta, a kod mladih muškaraca četiri puta.

Prema mišljenju dermatologa rezultati ove studije odražavaju stanje koje oni vide u svojim ordinacijama, a za porast učestalosti melanoma odgovoran je porast korištenja solarija.

Jednako tako opekline od sunca u djetinjstvu te izloženost ultraljubičastom (UV) zračenju u odrasloj dobi također može doprinijeti povećanom riziku za razvoj melanoma.

Iako se učestalost melanoma povećala, studija je pokazala da manje ljudi umire od raka kože. Naime stručnjaci ističu da rano otkrivanje raka kože i brza liječnička skrb poboljšavaju stopu preživljavanja od raka kože.

Danas ljudi više pažnje posvećuju svojoj koži i promjenama na njoj te se stoga u velikom broju slučajeva melanom otkriva u početnom stadiju, što poboljšava prognozu liječenja, ističu stručnjaci.

Izvor:
Mayo Clinic Proceedings