Uklanjanje bubrega više nije potrebno u svih bolesnika s rakom bubrega


Uklanjanje bubrega više nije potrebno u svih bolesnika s rakom bubrega

Izgleda da se mnogim bolesnicima s uznapredovalim rakom bubrega više neće morati ukloniti bubreg tijekom liječenja, ukazuje nova studija. Inače, uklanjanje bubrega u bolesnika s uznapredovalim rakom bubrega do sada je bila standardna praksa. No, primjenom ciljanih lijekova, ono više nije nužno.   

Uznapredovali karcinomi bubrega kod kojih se rak bubrega proširio u druge dijelove tijela čine oko 20 posto svih karcinoma bubrega diljem svijeta.

U proteklih nekoliko godina došlo je do razvoja brojnih ciljanih terapija koje napadaju sposobnost raka bubrega da raste te da se širi. Što smanjuje potrebu za bolnim kirurškim zahvatom uklanjanja bubrega.

Tijekom ovog istraživanja 51 mjesec praćeno je 450 bolesnika s metastatskim rakom bubrega. Jedan dio bolesnika dobio je ciljani lijek sunitinib, a kod drugog je uklonjen zahvaćeni bubreg te primjenjena ciljana terapija sunitinibom.

Sveukupno, preživljavanje je iznosilo 18,4 mjeseca za pacijente u kojih nije bilo uklanjanja bubrega te 13,9 mjeseci za pacijente kojima je uklonjen bubreg.

Također, treba spomenuti da pacijenti koji su podvrgnuti uklanjanju bubrega trebaju nekoliko tjedana da se oporave od kirurškog zahvata te se u njih u međuvremenu rak može dalje proširiti, tako da terapija lijekovima više nije svrsishodna.  

Ipak, treba istaknuti da je uklanjanje bubrega još uvijek zlatni standard za pacijente koji ne trebaju ciljanu terapiju lijekovima, poput onih u kojih se rak samo proširio na jedan drugi organ. Također, postoji određeni razlog za uklanjanje primarnog tumora ukoliko se namjerava dati imunoterapija. Naime, primarni tumor može stvoriti imunosupresivno okruženje koje imunoterapiju čini manje djelotvornom.

Izvor:
ASCO annual meeting 2018