Što je rak bubrega?


Što je rak bubrega?

Rak bubrega je bolest koja zahvaća stanice bubrega. Postoji nekoliko tipova raka bubrega:

  • rak bubrežnih stanica, koji je najčešći pa od ukupnog broja dijagnosticiranih rakova bubrega, ovaj tip čini 90%.
  • bubrežni sarkom
  • Wilmsov tumor

Rak bubrega se najčešće razvija u osoba starijih od 40 godina, češće kod muškaraca nego kod žena. U Hrvatskoj je u 2005. otkriveno 615 novih slučajeva raka bubrega.

Rak bubrega je u trenutku otkrivanja kod 56% bolesnika još u lokaliziranom stadiju, dakle bez širenja na limfne čvorove.

Zadnja izmjena: 22.08.2019.