Čimbenici rizika za rak bubrega


Čimbenici rizika za rak bubrega

Točan uzrok nastanka raka bubrega nije poznat, međutim dokazano je da postoji više čimbenika koji povećavaju rizik za razvoj raka bubrega.

Jedan od čimbenika rizika je spol, naime muškarci češće obolijevaju od raka bubrega od žena i to u omjeru 3:2. Pušenje cigareta udvostručuje rizik za razvoj raka bubrega. Povišena tjelesna težina može dovesti do promjena u hormonskom statusu, a to opet povećava rizik od razvoja raka bubrega. Rizik za razvoj raka bubrega se osim toga povećava i ako je osoba izložena redovnom djelovanju/unošenju azbesta, olova, kadmija, herbicidima, benzenu i drugim organskim otapalima.

Povišen krvni tlak i uzimanje nekih lijekova (diuretici) također utječu na povećanje rizika za razvoj raka bubrega. Veći rizik za razvoj navedenog raka imaju osobe sa uznapredovalim i kroničnim bolestima bubrega kao i osobe sa nekim nasljednim bolestima.

Zadnja izmjena: 22.08.2019.