Zabrinjavajući porast primjene antipsihotika u djece s ADHD-om


Zabrinjavajući porast primjene antipsihotika u djece s ADHD-om

Prema rezultatima američkog istraživanja koje je uključivalo više od 484.000 ispitanika, primjena atipičnih antipsihotika u liječenju poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) te drugih problema ponašanja u djece se u proteklih nekoliko godina povećala za sedam puta.

Većinu lijekova su propisali liječnici koji nisu psihijatri, a pokazalo se da su antipsihotici bili češće propisivani djeci i adolescentima nego odraslim osobama (68 i 72 posto vs. 50 posto).

Inače, antipsihotici se koriste u liječenju bipolarnog poremećaja, shizofrenije i drugih ozbiljnih mentalnih problema te u liječenju razdražljivosti koja je povezana s autizmom. No navedni lijekovi nisu odobreni od strane Američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) za primjenu u liječenju poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) u djece te za druge probleme u ponašanju kod djece.

Nažalost, pokazalo se da se samo manja količina antipsihotika koja se primjenjivala kod djeca koristila za liječenje odobrenih indikacija od strane FDA (6 posto kod djece i 13 posto kod adolescenata).

Antipsihotici koji su najčešće bili propisivani djeci bili su risperidon, aripiprazol, kvetiapin i olanzapin, a poznato je da navedeni lijekovi mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave poput pretilosti, dijabetesa i srčanih problema.

Iako navedeni lijekovi mogu dovesti do brzog poboljšanja stanja u djece s ozbiljnim problemima u ponašanju te u djece koja se agresivno ponašaju, nije jasno mogu li oni biti korisni za većinu djece s ADHD-om te kakav je njihov dugoročnu učinak na razvoj mozga u djece.

Neki stručnjaci su mišljenja da se primjenom antipsihotika u djece, uništavaju milijuni mozgova djece, jer navedeni lijekovi imaju lobotomizirajući učinak, obzirom da djeluju na frontalni režanj mozga.

Treba spomenuti da većina djece i adolescenata koja se liječe antipsihoticima nisu liječena psihoterapijom te bi prema mišljenju stručnjaka trebalo povećati njenu dostupnost i djeci. Jednako tako, smatra se da bi i roditelje trebalo naučiti nekim vještinama kako bi mogli pomoći svojoj djeci.

Također, treba više uložiti truda u edukaciju liječnika o djelotvornosti i nuspojavama antipsihotika.

Izvor:
Archives of General Psychiatry