Dijagnosticiranje divertikularne bolesti


Dijagnosticiranje divertikularne bolesti

Dijagnoza se temelji na anamnezi i fizikalnom pregledu, te na laboratorijskim nalazima u slučaju komplikacija. Za nekomplicirane divertikule irigografija s dvostrukim kontrastom superiornija je od kolonoskopije, a sve više se primjenjuje i ultrazvučna dijagnostika, te kompjuterizirana tomografija (CT), posebice u slučaju pojave komplikacija.

Svakako treba istaknuti da se primjena kolonoskopije kod bolesnika s akutnim divertikulitisom ne preporuča, kako bi se izbjegao rizik od perforacije kolona i posljedičnog peritonitisa.

Zadnja izmjena: 30.10.2019.