Ozbiljnost slučajeva divertikulitisa povećana tijekom pandemije COVID-19


Ozbiljnost slučajeva divertikulitisa povećana tijekom pandemije COVID-19

Tijekom pandemije COVID-19, opseg kirurških zahvata se smanjio, ali je klinička slika divertikulitisa postala ozbiljnija, ukazuju rezultati nove studije. Tijekom pandemije broj operacija debelog crijeva zbog divertikulitisa smanjio se za 13,1 posto.

U prvoj godini pandemije, 2020., pacijenti su rjeđe dolazili u bolnice zbog divertikulitisa, a oni koji jesu, bili su bolesniji kod prijema. Naime, povećao se udio bolesnika s poznatim apscesom ili perforacijom gastrointestinalnog trakta. Kao rezultat toga, njihovi postoperativni ishodi nisu bili tako dobri.

Smatra se da ovi rezultati naglašavaju važnost praćenja pacijenata kod kojih postoji rizik od divertikulitisa i interveniranja kada se zadovolje kriteriji za operaciju.

Izvor:
American College of Surgeons Clinical Congress 2022