Dupuytrenova bolest - FAQ


Kada se liječi Dupuytrenova bolest?

Stupanj savinuća prsta se obično odredi u vrijeme tretmana. Također, bitne su i osobne potrebe i zahtjevi, kao na primjer ako je funkcionalnost vaše šake smanjena. Ako su jedan ili više prstiju savinuti godinama, možda će teško biti potpuno istegnuti prste i vratiti normalnu pokretljivost šake. Dakle, bitno je doći na vrijeme i ne čekati. Raspitajte se kod svog liječnika ako trebate dodatne informacije.

Hoće li ijedan od tretmana potpuno izliječiti moje stanje?

Trenutno ne postoji lijek za izliječenje Dupuytrenove bolesti. Simptomi se mogu liječiti, ali se oni mogu i ponovno vratiti i iziskivati ponovne tretmane.

Hoće li pomoći istezanje?

Istezanje ili vježbanje savinutog prsta može pogoršati stanje. Možete vježbati prst, ali isključivo prema uputama vašeg liječnika.

Koji postupak odabrati?

Posavjetujte se sa svojim liječnikom za postupak koji je najbolji za Vas.

Zahvaća li Dupuytrenova bolest i druge dijelove tijela?

U većine bolesnika, bolest je ograničena na šake. Kontraktura često zahvaća obje šake. Vrlo rijetko bolest zahvaća stopala i tabane (Ledderhoseova bolest). No, isto stanje se može javiti vrlo rijetko u zglobovima (Garrodovi čvorići) i muškom spolnom organu (Peyronijeva bolest).

Gdje se mogu naći dodatne informacije o Dupuytrenovoj bolesti?

Raspitajte se kod svog liječnika o dodatnim informacijama i dostupnim postupcima liječenja ili posjetite internetske stranice koje pružaju dodatne informacije za bolesnike:

Zadnja izmjena: 30.10.2019.