Komplikacije hemofilije B


Komplikacije hemofilije B

Kad se govori o komplikacijama hemofilije B, one su slične komplikacijama hemofilije A. Jednako tako, kao i kod liječenja hemofilije A, i kod liječenja hemofilije B može doći do razvoja inhibitora faktora. Oni se kod liječenja hemofilije B javljaju u manjem obimu nego kod liječenja hemofilije A, u oko 1 do 3 posto pacijenata s teškim oblikom hemofilije B. Obično je riječ o IgG4 protutijelima koja neutraliziraju prokoagulantnu aktivnost pa je time otežano liječenje krvarenja. Čimbenici rizika uključuju dob, rasu, oblik hemofilije, obiteljsku anamnezu na inhibitore i mutacija koja je dovela do hemofilije. Pojava inhibitora uglavnom se događa u prvoj godini liječenja hemofilije.

Zadnja izmjena: 19.11.2018.