Što je hemofilija A?


Što je hemofilija A?

Poremećaj koagulacije ili zgrušavanja krvi znan kao hemofilija A, najčešća je nasljedna bolest povezana s krvarenjem koje ugrožava život. Uzrokovana je mutacijama gena za faktor zgrušavanja VIII, koji je bitan kofaktor za faktor IX u koagulacijskoj kaskadi. Mutacije gena za faktor VIII uzrokuju nedostatak ili smanjenu aktivnost faktora VIII., koje za posljedicu imaju sklonost krvarenjima. Gen za faktor VIII nalazi se na kromosomu X.

Zgrušavanje ili koagulacija složen je proces koji se pokreće vanjskim ili unutarnjim putem koji oboje rezultiraju aktivacijom faktora zgrušavanja X. Vanjskim putem proces sepokreće preko oštećenja stijenke krvnih žila ili okolnih tkiva pri čemu se otpušta tkivn ifaktor koji zajedno s faktorom VII aktivira faktor X. U unutarnjem putu oštećeni endotel i kolagen iz žilne stijenke aktivira faktor XII, a potom se kaskadno aktiviraju faktori XI, IX, VIII i X. U zajedničkom putu aktivirani faktor X uzrokuje pretvorbu protrombina u trombin, koji potom pretvara fibrinogen u fibrin.

U zgrušavanju krvi ne sudjeluju samo koagulacijski čimbenici, nego i prirodni antikoagulansi (antitrombin, protein C, protein S) te fibrinolitički čimbenici koji otapaju nastali ugrušak, kao i inhibitori fibrinolize. Stoga hemostaza ovisi o ravnoteži tih sustava.

Kod hemofilije se radi o nedostatku koagulacijskih faktora zbog čega kao posljedicu nastaje sklonost krvarenju.

Hemofilija A je recesivna bolest vezana za X kromosom, koja uglavnom zahvaća muškarce i homozigotne žene. Oko 30 posto oboljelih od hemofilije A nema pozitivnu obiteljsku anamnezu, naime, njihova je bolest uzrokovana novim mutacijama. Hemofilija A se javlja u 1 od 10.000 osoba. 

Inače, faktor koagulacije VIII se najvećim dijelom sintetizira u sinusoidnim endotelnim stanicama jetre. Ima poluživot od oko 12 sati. Zaštićen je od proteolize u cirkulaciji vezivanjem na von Willebrandov faktor (vWF) 

Valja spomenuti da hemofilija A pokazuje širok raspon kliničke težine koji korelira s razinom aktivnosti faktora VIII. Osobe koje imaju manje od 1 posto normalne razine faktora VIII imaju težak oblik bolesti. Pojedinci u kojih se razina kreće između 2 i 5 posto normalne razine imaju umjereno tešku bolest. Dok osobe u kojih se razina kreće između 6 i 50 posto normalne razine, imaju blagi oblik bolesti.

Različiti stupnjevi nedostatka faktora VIII uglavnom se objašnjavaju heterogenošću uzročnih mutacija.

Zadnja izmjena: 25.05.2024.