Komplikacije hemofilije A


Komplikacije hemofilije A

Najčešća komplikacija hemofilije A je artropatija koja se javlja kao posljedica ponavljanih hemartroza. Valja spomenuti da je u pacijenata s hemofilijom također nađena povećana učestalost osteoporoze, kroničnog zatajenja bubrega, arterijske hipertenzije, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, hiperkolesterolemije i pretilosti. Jednako tako, treba spomenuti da je cerebralno krvarenje mnogo češće u oboljelih od hemofilije nego u općoj populaciji.

Također, kad se govori o komplikacijama hemofilije A, ne treba zaboraviti komplikaciju koja se javlja prilikom liječenja hemofilije, inhibitore faktora VIII. Oni se javljaju u oko 15-20 posto pacijenata s hemofilijom A. Obično je riječ o IgG4 protutijelima koja neutraliziraju prokoagulantnu aktivnost pa je time otežano liječenje krvarenja. Čimbenici rizika uključuju dob, rasu, oblik hemofilije, obiteljsku anamnezu na inhibitore i mutacija koja je dovela do hemofilije. Pojava inhibitora uglavnom se događa u prvoj godini liječenja hemofilije, nakon prvih nekoliko nadomjesnih terapija za faktor VIII.

Do u 30 posto pacijenata s teškim oblikom hemofilije, doći će do razvoja protutijela na faktor VIII tijekom njihova života. Pojava inhibitora je relativno rijetka kod umjerene i blage hemofilije, a često je povezana sa specifičnim molekularnim defektima.

Zadnja izmjena: 25.05.2024.