Liječenje Peyronijeve bolesti


Liječenje Peyronijeve bolesti

Peyronijeva bolest se može liječiti kirurškim metodama, ali i nekirurškim liječenjem. Različite metode nekirurškog liječenja se koriste, od tableta vitamina E do injekcija steroida u zahvaćeno područje, no za navedene metode nedostaje dokaza o djelotvornosti.

Kako do nedavno nije bilo lijeka odobrenog od strane Europske agencije za lijekove (EMA) za liječenje Peyronijeve bolesti, ona se najčešće rješavala operativnim zahvatom ukoliko je pacijent osjećao bol ili imao problema u spolnim odnosima.

Kirurške metode liječenja Peyronijeve bolesti

Kirurške metode su preporučene za pacijente u kroničnoj fazi bolesti kada je zakrivljenost penisa postala stabilna, te ukoliko je zakrivljenost penisa značajna na način da bolesniku onemogućava spolni odnos, kao i za pacijente sa značajnom kalcifikacijom plaka ili kod kojih konzervativni tretman nije bio djelotvoran.

Razlikujemo kirurške metode plikacija (nabiranja zdrave strane penisa), operacije uz postavljanje grafta i ugradnja penilnih proteza kod najtežih slučajeva zakrivljenja penisa uz istovremeno postojanje izražene erektilne disfunkcije.

Većina kirurških metoda ima pozitivne rezultate. Komplikacije su moguće, kao na primjer skraćenje penisa, erektilna disfunkcija, mogućnost postoperativne infekcije, produljeno zacjeljenje, smanjeni osjećaj seksualnog osjeta u samom penisu.

Nekirurške metode liječenja

Kolagenaza

Kolagenaza clostridium histolyticum je proteinaza koja razgrađuje nakupine kolagena I i III koji su prisutni u Peyronijevoj bolesti. Djeluje lokalno i mora biti primjenjena od strane liječnika koji ima potrebne kvalifikacije i iskustva u dijagnostici i liječenju uroloških bolesti u muškaraca.

Tijek liječenja sastoji se od ciklusa ambulantnih terapija. Svaki ciklus liječenja sastoji se od dvije injekcije kolagenaze i jednog procesa modeliranja penisa. Lijek se injektira direktno u plak, rezultirajući omekšavanjem plaka i ispravljanjem zakrivljenosti penisa. Broj ciklusa varira od slučaja do slučaja, razmak između ciklusa liječenja je oko šest tjedana, pacijent može dobiti najviše 4 ciklusa terapije. Hospitalizacija i bolovanje nisu potrebni.

Korištenje kolagenaze za Peyronijevu bolest omogućuje minimalno invazivni pristup, podnošljivu i učinkovitu opciju za pacijente koji boluju od fizičkih i psihičkih aspekata bolesti uz napomenu kako ne dolazi do potpunog ispravljanja penisa.

Zadnja izmjena: 21.12.2017.