Rezultati

Rad liječnika

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Da

80% Glasovi: 736

Ne

20% Glasovi: 189

Ukupno glasova: 925