Home / Centri A-Z / Aritmije

Aritmije

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Aritmije

Što je aritmija?

Izraz aritmija opisuje svako odstupanje od opisanog uobičajenog, normalnog slijeda električnih impulsa u srcu. Normalan srčani ritam naziva se sinusni ritam (budući da dolazi iz sinusnog čvora), a normalan broj otkucaja nije fiksan broj, nego raspon, koji kod većine osoba iznosi 60-100 otkucaja u minuti.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje