daclizumab


Farmakoterapijska skupina:

Selektivni imunosupresiv

Tvorničko ime registrirano u RH:

Zenapax

Terapijske indikacije:

Daclizumab je indiciran za profilaksu akutnog odbacivanja organa u bolesnika s transplantiranim bubregom. Primjenjuje se istodobno s imunosupresivnom terapijom, uključujući ciklosporin i kortikosteroide.