flumazenil


Farmakoterapijska skupina:

Antagonist benzodiazepina

Tvorničko ime registrirano u RH:

Anexate

Terapijske indikacije:

Flumazenil je indiciran za potpuno ili djelomično poništavanje centralnih sedacijskih učinaka benzodiazepina. Stoga se može koristiti u anestezijskim postupcima i intenzivnoj njezi u sljedećim situacijama:

  • za prekid opće anestezije inducirane i/ili održavane benzodiazepinima,
  • za poništenje benzodiazepinske sedacije prilikom kratkih dijagnostičkih i terapijskih postupaka,
  • za specifično poništenje centralnih učinaka benzodiazepina i ponovnu uspostavu samostalnog disanja i svijesti u bolesnika na intenzivnoj njezi.