rituksimab


Farmakoterapijska skupina:

Antitumorski lijek, monoklonsko antitijelo

Tvorničko ime registrirano u RH:

MabThera

Terapijske indikacije:

Rituksimab se može primjenjivati za liječenje dvije različite bolesti.

Liječnik može propisati rituksimab za liječenje:

Ne-Hodgkinova limfoma

  • Ne-Hodgkinov limfom je bolest limfnog sustava, a B-limfociti sudjeluju u nastanku nekih simptoma koje možda imate. Rituksimab se može primjeniti sam ili s drugim lijekovima koje vam liječnik propiše. U bolesnika koji su odgovorili na liječenje, rituksimab se može primjenjivati u kontinuiranom liječenju (terapiji održavanja) tijekom dvije godine.

Reumatoidnog artritisa

  • Rituksimab se primjenjuje za liječenje reumatoidnog artritisa. Reumatoidni artritis je bolest zglobova, a B-limfociti sudjeluju u nastanku nekih simptoma koje možda imate. Rituksimab se primjenjuje za liječenje reumatoidnog artritisa u osoba koje su već koristile neke druge lijekove koji su, ili prestali djelovati, ili nisu djelovali dovoljno dobro. Rituksimab se obično primjenjuje zajedno s drugim lijekom koji se zove metotreksat.