vardenafil


Farmakoterapijska skupina:

Lijek koji se koristi pri erekcijskoj disfunkciji, selektivan inhibitor cGMP - specifične fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5).

Tvorničko ime registrirano u RH:

Levitra

Terapijske indikacije:

Liječenje erekcijske disfunkcije, pod kojom se razumijeva nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije penisa koja omogućuje zadovoljavajući spolni čin.

Da bi vardenafil bio učinkovit, potrebno je spolno uzbuđenje.

U žena uporaba vardenafila nije indicirana.