Amiloidni plakovi u mozgu uspješno uklonjeni kod miševa


Amiloidni plakovi u mozgu uspješno uklonjeni kod miševa

Laboratorijsko istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da se amiloidni plakovi u mozgu koji su povezani s Alzheimerovom bolesti u početnom stadiju, mogu uspješno ukloniti pomoću terapije koja usko cilja protein znan kao APOE koji se nalazi unutar amiloidnog plaka. 

APOE protutijela injektirana su miševima kako bi se potaknuo njihov imunosni sustav da napadne APOE protein. Spomenuta terapija uspjela je smanjiti broj amiloidnih plakova u mozgu miševa za pola.

Inače, smatra se da stvaranje amiloidnih plakova dovodi do slabljenja kognitivnih sposobnosti koje je vidljivo kod Alzheimerove bolesti. Postoji mnogo dokaza da su amiloidni plakovi poticatelj ili okidač Alzheimerove bolesti.

Smatra se da ukoliko se amiloidni plakovi uklone iz mozga dovoljno rano, Alzheimerova demencija se može odgoditi ili usporiti.

Valja spomenuti da je Alzheimerova bolest šesti vodeći uzrok smrti u SAD-u.

Izvor:
Journal of Clinical Investigation