Prevencija Alzheimerove demencije


Prevencija Alzheimerove demencije

Trenutno ne postoji učinkoviti način za spriječavanje Alzheimerove demencije.

No određene studije ukazuju da se rizik od razvoja Alzheimerove demencije može smanjiti smanjivanjem rizika od srčane bolesti. Naime veliki broj čimbenika rizika koji povećavaju rizik od srčane bolesti mogu povećati rizik i od Alzheimerove demencije i vaskularne demencije. Važniji čimbenici rizika su povišeni krvni tlak, povišena razina kolesterola, prekomjerna tjelesna težina i dijabetes.

Jednako tako važno je da ostanete fizički, mentalno i društveno aktivni kako bi vaš život bio još ugodniji te rizik od Alzheimerove demencije manji.

Zadnja izmjena: 01.09.2019.