Kada posumnjati na demenciju?


Saznajte što je demencija, koje vrste demencija postoje, što je karakteristično za njih, kada posumnjati na demenciju te kako se demencija dijagnosticira i liječi.