Antidepresivi mogu smanjiti učestalost epileptičkih napadaja u oboljelih od epilepsije


Antidepresivi mogu smanjiti učestalost epileptičkih napadaja u oboljelih od epilepsije

Američko istraživanje provedeno na 100 bolesnika s epilepsijom pokazalo je da primjena antidepresiva iz skupina selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) i selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI), može smanjiti učestalost epileptičkih napadaja u oboljelih od epilepsije.

U selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) ubrajaju se citalopram, escitalopram, fluvoksamin, fluoksetin, paroksetin i sertralin. Dok se u selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI) ubrajaju venlafaksin, dezvenlafaksin, duloksetin i milnacipran.

Poboljšanje ili remisija simptoma epilepsije uočena je u 86 posto sudionika istraživanja, ističu znanstvenici te dodaju da rezultati istraživanja sugeriraju da antidepresivi zapravo mogu imati i antiepileptički učinak u bolesnika s učestalim epileptičkim napadajima.

Naravno, prema mišljenju znanstvenika, navedeni rezultati trebaju biti potvrđeni u dodatnim istraživanjima.

Izvor:
American Epilepsy Society PR