Atrofija hipokampusa povezana s kognitivnim padom kod starijih osoba


Atrofija hipokampusa povezana s kognitivnim padom kod starijih osoba

Brža atrofija hipokampalnog volumena (HV) povezana je s kognitivnim padom, neovisno o amiloidu beta i tau proteinu, ukazuje rezultati nedavno objavljene studije.

Smatra se, da ovi rezultati naglašavaju da je demencija složeno stanje s mnogo temeljnih uzroka i sugeriraju da vrste demencije osim Alzheimerove bolesti mogu pridonijeti smanjenju hipokampusa i kognitivnom padu.

Inače, hipokampus je složena moždana struktura ugrađena duboko u temporalni režanj. Ima veliku ulogu u učenju i pamćenju.

Izvor:
Neurology