Biomarker u krvi povezan s incidentom venskom tromboembolijom kod pacijenata s COVID-19


Biomarker u krvi povezan s incidentom venskom tromboembolijom kod pacijenata s COVID-19

Više razine topljivog urokinaza plazminogen aktivator receptora (suPAR) povezane su s incidentnom venskom tromboembolijom (VTE) među pacijentima hospitaliziranim zbog COVID-19, bez obzira na razine D-dimera, ukazuju rezultati nove studije.

Također, pokazalo se da se venska tromboembolija (VTE) javlja u 8 posto pacijenata i da je povezana s višim razinama suPAR i D-dimera. Jednako tako, uočena je pozitivna povezanost između suPAR i D-dimera.

Smatra se, da ovo otkriće implicira moguće uloge suPAR-a u imunotrombozi povezanoj s COVID-19, stoga se suPAR može koristiti zajedno s D-dimerom u kliničkoj praksi za poboljšanu stratifikaciju rizika pacijenata s COVID-19 za vensku tromboemboliju.

Izvor:
Journal of the American Heart Association