Čak i samo jedna cigareta dnevno povećava u žena rizik od iznenadne srčane smrti


Čak i samo jedna cigareta dnevno povećava u žena rizik od iznenadne srčane smrti

Nova studija u kojoj je sudjelovalo više od 100.000 zdravih žena pokazala je da je pušenje 1 do 14 cigareta dnevno povezano s dva puta većim rizikom od iznenadne srčane smrti.

Inače, u SAD-u od iznenadne srčane smrti svake godine izvan bolnice umre do 400.000 ljudi.

Iznenadna srčana smrt (eng. sudden cardiac death, SCD) je nagla, neočekivana smrt uslijed trenutnog gubitka srčane funkcije. Po definiciji, smrt nastupa unutar jednog sata od početka simptoma, ali se najčešće to događa već nakon nekoliko minuta.

Do iznenadne srčane smrti obično dolazi kada poremećeni srčani ritam, aritmija, uzrokuje prestanak istiskivanja ("pumpanja") krvi u aortu i ostale organe.

Također treba spomenuti da žene koje puše 25 ili više cigareta dnevno imaju tri puta veći rizik od iznenadne srčane smrti.

Utješna je činjenica da se prestankom pušenja rizik od iznenadne srčane smrti kod zdravih žena može smanjiti unutar pet godina od prestanka pušenja. U žena sa srčanom bolešću koje su pretale pušit, za smanjenje rizika od iznenadne srčane bolesti treba 15 do 20 godina.

Izvor:
Circulation: Arrhythmia & Electrophysiology