Čak i samo jedna neprospavana noć, može u mozgu povisiti razinu markera za Alzheimerovu demenciju


Čak i samo jedna neprospavana noć, može u mozgu povisiti razinu markera za Alzheimerovu demenciju

Loš san povezan je s razvojem demencije i Alzheimerove bolesti, a sada nova studija sugerira mogući razlog zašto. Naime, pokazalo se da je mala skupina mladih, zdravih muškaraca uskraćenih za samo jednu noć sna, imala višu razinu tau proteina u krvi nego kada su spavali cijelu noć.

Prema mišljenju stručnjaka, ovi rezultati su zanimljivi jer se nakupljanje tau proteina vidi u mozgu pojedinaca koji su pogođeni Alzheimerovom bolešću, ili najčešćim oblicima demencije.

Valja spomenuti, da nije uočen porast razine beta amiloida, drugog proteina mozga koji se povezuje s Alzheimerovom bolesti.

Inače, u zadnjih nekoliko godina, sve više studija povezuje tau protein s razvojem oštećenja u mozgu i Alzheimerovom bolesti.

Tau protein se može naći u normalno aktivnim neuronima i obično se brzo uklanja iz mozga. No, kod pacijenata s Alzheimerovom bolesti, tau protein se nakuplja i tvori zapetljaje koji ostaju u mozgu.

Izvor:
Neurology