Duboka moždana stimulacija može usporiti kognitivno propadanje


Duboka moždana stimulacija može usporiti kognitivno propadanje

Primjena duboke moždane stimulacije (DBS) kod pacijenata s blagim oblikom Alzheimerove bolesti može povećati moždani metabolizam glukoze te u nekih pacijenata usporiti kognitivno propadanje, ukazuje nova studija.

Zanimljivo je da su navedeni pozitivni učinci primjene duboke moždane stimulacije uočeni samo u pacijenata u dobi od 65 i više godina, a ne i u mlađih pacijenata. No, bez obzira na tu činjenicu, smatra se da su ovi rezultati vrlo ohrabrujući.

Također, treba spomenuti da kod Alzheimerove bolesti u određenim područjima mozga dolazi do smanjenja metaboliziranja glukoze, pa se smatralo da se stimuliranjem tih područja mozga može ponovno uspostaviti normalna razina metaboliziranja glukoze koja bi dovela do ublažavanja simptoma i znakova Alzheimerove bolesti (demencije).

Inače, duboka moždana stimulacija (DBS) koristi kirurški ugrađene medicinske uređaje, slične elektrostimulatoru srca, kako bi se električnim impulsima blago stimulirala precizno ciljana područja mozga.

Izvor:
Journal of Alzheimer's Disease