Dva pesticida povezana s rizikom od Parkinsonove bolesti


Dva pesticida povezana s rizikom od Parkinsonove bolesti

Američko istraživanje provedeno na 468 ispitanika pokazalo je da su ljudi koji koriste pesticide rotenon i parakvat izloženi 2,5 puta većem riziku za razvoj Parkinsonove bolesti.

Inače rotenon izravno inhibira funkciju mitohondrija koji su odgovorni za stvaranje energije u stanicama, dok parakvat povećava proizvodnju određenih derivata kisika koje mogu oštetiti staničnu strukturu. 

Isto tako pokazalo se da ljudi koji koriste druge pesticide sa sličnim mehanizmom djelovanja imaju veći rizik za razvoj Parkinsonove bolesti.

Prema mišljenju znanstvenika ovi rezultati mogu pomoći da se bolje razumiju biološke promjene u podlozi Parkinsonove bolesti. Također, ovo istraživanje može imati važne implikacije za liječenje i na kraju za prevenciju Parkinsonove bolesti.

Izvor:
Environmental Health Perspectives.