Genska terapija uspješna u liječenju Parkinsonove bolesti?


Genska terapija uspješna u liječenju Parkinsonove bolesti?

Američko istraživanje provedeno na 45 ispitanika po prvi puta je pokazalo da liječenje Parkinsonove bolesti genskom terapijom može biti uspješno.

Istraživači su koristili virus za ubacivanje gena u moždane stanice kako bi se povećala proizvodnja gama-aminomaslačne kiseline (GABA), čija je razina smanjena u oboljelih od Parkinsonove bolesti.

U ispitanika na genskoj terapiji motoričke funkcije su se nakon šest mjeseci poboljšale za 23,1 posto.

Parkinsonova bolest jest progresivan i degenerativan neurološki poremećaj koji je karakteriziran primarno motoričkim simptomima.

Tri glavna simptoma Parkinsonove bolesti su tremor (drhtanje), rigor (ukočenost mišića ruku, nogu i vrata) i bradikinezija (usporenje pokreta).

Parkinsonova bolest se ne može izliječiti, no uz pomoć lijekova i duboke stimulacije mozga mogu se ublažiti simptomi.

Duboka stimulacija mozga je kirurški tretman koji uključuje implantaciju medicinskog uređaja zvanog "pacemaker mozga", koji šalje električne impulse u određeni dio mozga.

Izvor:
The Lancet Neurology