Intenzivna kontrola krvnog tlaka može smanjiti rizik od kognitivnih problema


Intenzivna kontrola krvnog tlaka može smanjiti rizik od kognitivnih problema

Nova studija koja je provedena u Kini ne pruža dokaze da je intenzivna kontrola sistoličkog krvnog tlaka štetna za ljude čiji je dijastolički krvni tlak nizak. U usporedbi s osobama čiji je sistolički krvni tlak bio snižen na standardne razine, osobe koje su intenzivno smanjivale sistoličke razine imale su manji rizik od vjerojatne demencije ili blagog kognitivnog oštećenja, bez obzira na to jesu li njihove dijastoličke razine bile visoke ili niske prije liječenja.

Smatra se da ovo istraživanje dodatno podupire opću predodžbu da je za većinu ljudi intenzivna kontrola krvnog tlaka sigurna i ima potencijalne koristi.

Inače, prethodne studije su utvrdile visoki sistolički krvni tlak, posebno tijekom srednje dobi, kao čimbenik rizika za kognitivni pad i demenciju i pokazale su da njegovo snižavanje smanjuje taj rizik.

Blago kognitivno oštećenje, definira se kao veće poteškoće s razmišljanjem, pamćenjem i rasuđivanjem u odnosu na druge ljude iste dobi. Dok demencija stvara teže izazove koji ometaju sposobnost obavljanja osnovnih funkcija svakodnevnog života.

Izvor:
Hypertension