Liječenje hipertenzije u trudnoći


Saznajte smije li se liječenje hipertenzije nastaviti u trudnoći, koje je lijekove za hipertenziju najsigurnije uzimati tijekom trudnoće te koje su posljedice neliječenja hipertenzije u trudnoći.