Još jedna studija pokazala da autoimunost ima ulogu u Parkinsonovoj bolesti


Još jedna studija pokazala da autoimunost ima ulogu u Parkinsonovoj bolesti

Nova studija koju su proveli američki znanstvenici s La Jolla Institute for Immunology (LJI)  pokazala je da je Parkinsonova bolest dijelom autoimuna bolest. Jednako tako, pokazalo se da se znakovi autoimunosti mogu pojaviti kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću godinama prije njihove službene dijagnoze.

Naime, uočen je snažan odgovor T stanica ili T limfocita na alfa-sinuklein deset godina prije dijagnoze Parkinsonove bolesti.

Otkrivanje odgovora T stanica moglo bi pomoći u detektiranju ljudi koji su u riziku ili u ranoj fazi razvoja bolesti, kada još nema mnogih simptoma.

Inače, znanstvenici već dulje vrijeme znaju da se nakupine oštećenog proteina zvanog alfa-sinuklein stvaraju u stanicama mozga koje proizvode dopamin u pacijenata s Parkinsonovom bolešću. Ove nakupine mogu uzrokovati smrt stanice, uzrokujući motoričke simptome i slabljenje kognitivnih funkcija. Jednom kada spomenute stanice nestanu, nema ih više. Stoga rana dijagnoza Parkinsonove bolesti može donijeti ogromnu razliku.

Smatra se da bi ovo otkriće moglo pomoći da se jednog dana Parkinsonova bolest dijagnosticira prije pojave motoričkih simptoma te da se rano započne s liječenjem kako bi se usporilo napredovanje bolesti. 

Izvor:
Nature Communications, La Jolla Institute for Immunology