Home / Vijesti / Kod mladih žena kvaliteta spavanja varira tijekom menstrualnog ciklusa

Kod mladih žena kvaliteta spavanja varira tijekom menstrualnog ciklusa

Kod mladih žena kvaliteta spavanja varira tijekom menstrualnog ciklusa

Kod mladih i zdravih žena spavanje je više narušeno u nekoliko dana prije menstruacije, ukazuje nova studija provedena na 10 žena u dobi od 18 do 28 godina. Naime, povećan poremećaj spavanja uočen je u kasnoj luteinskoj fazi menstrualnog ciklusa, koja odgovara danima neposredno prije menstruacije.

Pretpostavlja se da su ovi učinci posredovani dinamičkim promjenama u hormonima jajnika tijekom menstrualnog ciklusa. Pokazalo se da je hormon estron-3-glukuronid (E1G) povezan s više buđenja tijekom sna, a hormon pregnanediol-3-glukuronid (PDG) povezan s trendom prema indeksu veće fragmentacije sna.

Inače, u SAD-u je oko 25 do 33 posto žena fertilne dobi prijavilo više poremećaja spavanja tijekom tjedana prije i/ili tijekom menstruacije. 

Smatra se da ovi rezultati upućuju na to da žene moraju biti posebno svjesne prakticiranja dobre higijene spavanja u tjednu prije menstruacije.

Izvor:
ENDO 2019

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje