Koja su djeca najosjetljivija na teški COVID-19?


Koja su djeca najosjetljivija na teški COVID-19?

Budući da je u SAD-u rekordan broj djece hospitaliziran zbog COVID-19, nova studija je pokušala razjasniti koja su djeca pod najvećim rizikom od ozbiljnih komplikacija. Studija je pratila preko 3.200 djece i tinejdžera koji su zaprimljeni u hitnu pomoć sa simptomima COVID-19 i bili su pozitivni na SARS-CoV-2.

Utvrđeno je da starija djeca - u dobi od 10 do 18 godina - i ona s kroničnim zdravstvenim stanjima imaju povećan rizik od teškog ishoda koji je uključivao komplikacije kao što su respiratorni distres, probleme sa srcem i oticanje mozga.

Ovo istraživanje pokazalo je da su djeca s kroničnim bolestima imala dvostruko veći rizik od razvoja ozbiljnih komplikacija. Ta kronična stanja su između ostalog uključivala srčanu bolest, dijabetes, gastrointestinalne poremećaje i neurološka stanja.

Zanimljivo je da astma nije bila povezana s većim rizikom od razvoja ozbiljnih komplikacija usljed COVID-19. Inače, neke ranije studije označile su astmu kao čimbenik rizika za teški COVID-19.

Također, pokazalo se da je nešto manje od 23% djece koja su zaprimljena na hitnu pomoć bilo hospitalizirano, a nešto više od 3% imalo je težak ishod - slučajeve u kojima su djeca razvila znakove oštećenja organa ili su im trebale intervencije za podršku srcu, plućima ili bubrezima. Ukupno je umrlo četvero djece.

Izvor:
JAMA Network Open