Kombinacija lijekova može produžiti preživljenje i poboljšati kvalitetu života bolesnika s uznapredovalim rakom pluća


Kombinacija lijekova može produžiti preživljenje i poboljšati kvalitetu života bolesnika s uznapredovalim rakom pluća

Nedavno kliničko ispitivanje pokazalo je da kombinacija lijekova (cemiplimab plus kemoterapija platinom) može produljiti preživljenje pacijenata s uznapredovalim rakom pluća ne-malih stanica u usporedbi s placebom plus kemoterapija platinom.

Jednako tako, pokazalo se da su pacijenti koji su primali cemiplimab plus kemoterapiju iskusili značajno poboljšanje u pogledu boli, dispneje, zatvora, mučnine i povraćanja u usporedbi s onima koji su primali placebo plus kemoterapiju. Pacijenti uključeni u skupinu s cemiplimabom također su imali značajno kašnjenje u klinički značajnom pogoršanju simptoma uključujući kašalj, hemoptizu i disfagiju.

Inače, cemiplimab, se osim za liječenje raka pluća koristi u liječenju raka kože i raka vraka maternice.

Cemiplimab je potpuno humano imunoglobulinsko G4 (IgG4) monoklonsko protutijelo, koje se vezuje za receptor programirane stanične smrti 1 (engl. programmed cell death-1, PD-1) i blokira njegovu interakciju s ligandima PD-L1 i PD-L2. Vezivanje PD-1 za ligande PD-L1 i PD-L2, koji se eksprimiraju na antigen-prezentirajućim stanicama, a mogu se eksprimirati i na tumorskim stanicama i/ili drugim stanicama u tumorskom mikrookruženju, dovodi do inhibicije funkcije T-stanica, kao što su proliferacija, lučenje citokina i citotoksična aktivnost. Cemiplimab potencira T-stanične odgovore, uključujući protutumorske odgovore, tako što blokira vezivanje PD-1 za ligande PD-L1 i PD-L2.

Izvor:
Cancer