Kombinacija lijekova može smanjiti rizik od drugog moždanog udara


Kombinacija lijekova može smanjiti rizik od drugog moždanog udara

Nakon pretrpljenog moždanog udara ili tranzitorne ishemijske atake (TIA), bolesnici obično dobivaju acetilsalicilnu kiselinu, kako bi se spriječilo stvaranje krvnih ugrušaka koji mogu uzrokovati drugi moždani udar. No, rezultati nove studije ukazuju da se dodavanjem klopidogrela terapiji može dodatno smanjiti rizik od moždanog udara za jednu trećinu. 

Inače, oba lijeka sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka, a ova kombinacija se najčešće primjenjuje nakon srčanog udara.

Smatra se da je potrebno da se navedeni rezultati potvrde i u drugim studijama, kako bi navedena kombinacija bila u široj primjeni za liječenje akutne faze moždanog udara, iako već sada neki liječnici liječe moždani udar navedenom kombinacijom.

Svakako treba spomenuti da se izbjegava dugotrajno liječenje navedenom kombinacijom zbog povišenog rizika od ozbiljnog krvarenja.

Oko 80 do 85 posto moždanih udara su ishemijski moždani udari koji nastaju kao posljedica začepljenja krvne žile krvnim ugruškom. Dok se tranzitorne ishemijske atake obično javljaju kada krvni ugrušak privremeno začepi krvnu žilu u mozgu.

Izvor:
New England Journal of Medicine