Može li se moždani udar spriječiti?


Saznajte može li se moždani udar spriječiti, koliko su prehrana i tjelovježba važni za prevenciju moždanog udara, može li drugačiji pristup životu smanjiti rizik od moždanog udara, koliko je bitna stalna vježba moždanih funkcija za prevenciju moždanog udara te koje mjere trebaju poduzeti osobe koje su već doživjele moždani udar.