Lorlatinib poboljšava preživljavanje bez progresije kod oboljelih od raka pluća


Lorlatinib poboljšava preživljavanje bez progresije kod oboljelih od raka pluća

Korist opažena primjenom lorlatiniba u petogodišnjim podacima praćenja iz ispitivanja CROWN odgovara najdužem preživljenju bez progresije bolesti (PFS) zabilježenom za bilo koju ciljanu terapiju u uznapredovalom raku pluća nemalih stanica (NSCLC).

Lorlatinib, inhibitor ALK treće generacije, bio je povezan sa 72% poboljšanjem preživljavanja bez progresije bolesti u bolesnika s uznapredovalim NSCLC-om pozitivnim na anaplastičnu limfomsku kinazu (ALK), pri čemu je 60% pacijenata ostalo bez bolesti nakon 60 mjeseci, u usporedbi sa inhibitorom ALK receptorske tirozin kinaze krizotinibom. Jednako tako, lorlatinib je također bio povezan sa smanjenjem intrakranijalne progresije od 92%.

Ovi rezultati pokazuju da lorlatinib pruža neviđeno poboljšanje ishoda za pacijente s ALK+ uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica (NSCLC). 

Izvor:
Journal of Clinical Oncology