Metabolički sindrom se može spriječiti pomoću crijevnih bakterija


Metabolički sindrom se može spriječiti pomoću crijevnih bakterija

Nova studija provedena u SAD-u pokazala je da "dobre" bakterije koje inače obitavaju u našim crijevima mogu pomoći u liječenju ili prevenciji metaboličkog sindroma, koji je kombinacija čimbenika rizika za srčanu bolest, dijabetes i moždani udar.

Inače, osobe s metaboličkim sindromom su u odnosu na opću populaciju izložene dva puta većem riziku od srčane bolesti, te pet puta većem riziku od razvoja dijabetesa.

Također, treba spomenuti da je učestalost metaboličkog sindroma u SAD-u u porastu, pa tako oko 34 posto Amerikanaca pati od njega.

Svaka treba istaknuti da su prethodna istraživanja pokazala da promjenjena crijevna mikrobiota ima ulogu u razvoju metaboličkog sindroma.

Jednako tako, kao što doprinosi razvoju upale koja dovodi do metaboličkog sindroma, promjenjena crijevna mikrobiota također doprinosi nastanku upalne bolesti crijeva u koju se ubrajaju Crohnova bolest i ulcerozni kolitis.

Rezultati ove studije pokazali su da je promjenjena crijevna mikrobiota koja potiče upalu puno agresivnija od ostalih bakterija u infiltraciji crijeva. Što znači da se pomoću zdravije mikrobiote može spriječiti ili liječiti metabolički sindrom.

Također, treba reći da izmjenjena crijevna mikrobiota proizvodi flagelin i lipopolisaharide koji dodatno promoviraju upalu.

Izvor:
Gastroenterology