Metabolički sindrom i šećerna bolest tipa 2


Metabolički sindrom i šećerna bolest tipa 2

Metabolički sindrom je skup metaboličkih nepravilnosti koje dovode do razvoja bolesti kardiovaskularnog sustava i šećerne bolesti tipa 2 (dijabetes tip 2). Prema kriterijima Međunarodnog dijabetološkog udruženja iz 2005.godine, metabolički sindrom označava centralna pretilost definirana opsegom struka specifičnim za dob i etičku pripadnost (za osobe europskog podrijetla opseg struka ≥102cm kod muškaraca i ≥88cm u žena) uz prisutnost dva od četiri sljedeća stanja: povišena serumska koncentracija triglicerida(≥1,7mmol/L), snižena serumska koncentracija HDL kolesterola (≤1,03mmol/L), povišen arterijski tlak (sistolički≥130mmHg ili dijastolički≥85mmHg) i povišena koncentracija glukoze u plazmi (>5,6mmol).

Prevalencija metaboličkog sindroma u različitim dijelovima svijeta je od 20 do 60%,  a u Hrvatskoj oko 30%. Patofiziološki mehanizam nastanka metaboličkog sindroma je složen, a visceralna pretilost i inzulinska rezistencija njegovi su glavni čimbenici. 

Šećerna bolest tip 2

Šećerna bolest tipa 2 je progresivna, kronična bolest koja nastaje zbog relativnog manjka inzulina, odnosno nemogućnosti beta stanica gušterače da stvore dovoljno inzulina kako bi unatoč inzulinskoj rezistenciji održale zadovoljavajuću koncentraciju glukoze u plazmi. Prema podacima CroDiab Registra, u Hrvatskoj je 2020.godine bilo 310.212 osoba sa šećernom bolesti, a prema ranijim istraživanjima oko 60% osoba ima već postavljenu dijagnozu, tako da je ukupan broj oboljelih veći od 500.000. Od toga 90% oboljelih ima šećernu bolest tipa 2. Veliki broj oboljelih u trenutku postavljanja dijagnoze ima već razvijene kronične komplikacije. Komplikacije smanjuju kvalitetu života oboljelih, a njihovo liječenje čini najveći udio u troškovima liječenja šećerne bolesti. U Hrvatskoj, šećerna bolest je vodeći uzrok krvožilnih bolesti, bolesti bubrega, sljepoće i amputacije udova. Zadnje dvije godine, uslijed COVID-19 pandemije, broj novooboljelih i nedijagnosticiranih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, kao i broj nezadovoljavajuće reguliranih, je značajno veći nego ranije.

Metabolički sindrom kao predskazatelj šećerne bolesti 

Metabolički sindrom nije bolest nego stanje. Prepoznavanjem osoba s metaboličkim sindromom i ranom intervencijom sprječava se ili odgađa razvoj šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Terapija metaboličkog sindroma ciljano je usmjerena ka poboljšanju inzulinske osjetljivosti i korekciji pridruženih metaboličkih nepravilnosti. Temelj liječenja je odgovarajuća prehrana i redovita tjelesna aktivnost s ciljem smanjenja i održavanja tjelesna mase. Čak i mali gubitak na tjelesnoj masi (npr.veći od 5%) rezultira značajnim poboljšanjem zdravstvenog statusa. Nažalost, u svakodnevnom radu često susrećem osobe koje se jave na pregled tek kada imaju jasne simptome i znakove šećerne bolesti tipa 2 ili kardiovaskularnih bolesti. Takve osobe uglavnom teško prihvaćaju nekoliko dijagnoza i lijekova kao i nužnu potrebu za promjenom životnih navika. Vrlo često pitaju kako i zbog čega se to sad sve pojavilo te nisu svjesni činjenice da su trenutne bolesti odraz dugogodišnjeg metaboličkog disbalansa. 

Zaključak

Liječenje šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti je složeno. Zahtijeva uključenost nekoliko različitih stručnih zdravstvenih timova, veliki broj dijagnostičkih i terapijskih postupaka, te uz sve to, velike financijske troškove za pojedinca i društvo. Nužne su javnozdravstvene akcije koje bi već od dječje dobi razvile svijest o potrebi pridržavanja zdravih životnih navika u cilju prevencije mogućih stanja i bolesti. U razdoblju od rujna 2020. do ožujka 2022. godine, u organizaciji ljekarne Fett u Suhopolju, proveden je projekt "Znanjem do prevencije metaboličkog sindroma i sprječavanja kardiovaskularnih rizika" koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu kojeg su provedene edukacije zdravstvenog osoblja i opće populacije te akcije u svrhu ranog otkrivanja rizičnih čimbenika. Od davnina je poznato bolje spriječiti nego liječiti, stoga se nadam da će u svakodnevnom radu biti sve više osoba koje će prepoznati metabolički sindrom prije nego se suoče s dijagnozom kardiovaskularne bolesti ili šećerne bolesti tipa 2.

 

Literatura:

  1. International DiabetesFederation (IDF) criteria (2005) [Internet].
  2. Izvješće za 2020. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CRODIAB. National DiabetesRegistryCroDiab [Internet].
  3. Smirčić-Duvnjak L. PathophysiologyoftheMetabolicSyndrome. Medicus [Internet]. 2004 [pristupljeno 24.02.2022.];13(2_Diabetes mellitus):15-25. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/19007
  4. Sulistiowati E, Sihombing M. NCEP-ATP III and IDF criteria for metabolicsyndromepredicttype 2 diabetesmellitus. Universa Medicina [Internet]. 2016 May 18 [cited 2022 Feb. 24];35(1):46-55. Availablefrom: https://univmed.org/ejurnal/index.php/medicina/article/view/120

 

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Ljekarne Fett.

lenta-1

Zadnja izmjena: 16.03.2022.