Dijagnosticiranje metaboličkog sindroma


Dijagnosticiranje metaboličkog sindroma

Danas koristimo brojne definicije i dijagnostičke kriterije za dijagnosticiranje metaboličkog sindroma. Možda najčešće korišteni i citirani su kriteriji NCEP ATP III (Third Adult Treatment Panel), gdje metabolički sindrom postoji ako su prisutna bilo koja tri od navedenih simptoma:

  • opseg struka > 102 cm u muškaraca odnosno > 88 cm u žena
  • razina triglicerida viša od 1,7 mmol/l
  • sniženi HDL (high density liporotein, "dobar" kolesterol) < 1,03 mmol/l u muškaraca odnosno < 1,29 mmol/l u žena
  • krvni tlak  130/85 mmHg
  • glukoza (šećer) u krvi natašte > 5,6 mmol/l

Od svih nabrojenih dijagnostičkih kriterija, opseg struka se izdvaja po jednostavnosti mjerenja, ali i po prediktivnoj vrijednosti kardiovaskularnog rizika koji nosi sa sobom, a koja je čak veća od prediktivne vrijednosti indeksa tjelesne mase (ITM).

Zadnja izmjena: 20.06.2011.