Multivitamini povezani sa zdravijim mozgom u starijoj dobi


Multivitamini povezani sa zdravijim mozgom u starijoj dobi

Svakodnevni unos multivitamina mogao bi pomoći u očuvanju vašeg mozga od bilo kakvog pada sposobnosti razmišljanja, sugerira nova studija u kojoj je sudjelopvalo više od 21.000 ispitanika u dobi od 65 i više godina.

Prema mišljeju  stručnjaka rezultati su obećavajući budući da ukazuju na potencijalno vrlo dostupnu, sigurnu i jeftinu intervenciju koja bi mogla pružiti sloj zaštite od pada sposobnosti razmišljanja kod starijih odraslih osoba.

Ovo istraživanje je pokazalo da uzimanje multivitamina tijekom tri godine smanjuje pad sposobnosti razmišljanja za oko 60%.

Izvor:
Alzheimer's & Dementia