Muškarci češće pogođeni zatajenjem bubrega nego žene


Muškarci češće pogođeni zatajenjem bubrega nego žene

Poznato je da bubrezi filtriraju toksični otpad iz krvi i reguliraju ravnotežu tekućina u tijelu, kao i ravnotežu elektrolita i kiselina/baza. Bubrezi su važni organi čiju funkciju većina nas uzima zdravo za gotovo, no kad bubrezi postupno prestanu raditi, to može stvoriti po život opasnu situaciju. Bubrežna nadomjesna terapija, RRT, (dijaliza ili transplantacija bubrega) može spasiti živote mnogih pacijenata godinama ili čak desetljećima, budući da se funkcija bubrega može zamijeniti strojevima tijekom dugog vremenskog razdoblja. No, pacijenti na dijalizi (i u manjoj mjeri pacijenti na transplantaciji) imaju kraći očekivani životni vijek, stoga je potrebno spriječiti zatajenje bubrega kad god je to moguće.

Nova analiza podataka registra ERA-EDTA pokazala je da zatajenje bubrega češće pogađa muškarce nego žene. Razlika među spolovima posebno je izražena kod osoba starijih od 75 godina gdje je incidencija zatajenja bubrega kod muškaraca 2,7 puta veća.

Zaštitni učinci estrogena u žena i/ili štetni učinci testosterona mogu uzrokovati brži pad funkcije bubrega kod muškaraca nego kod žena, ističu stručnjaci.

Jednako tako, i hipertenzija ili dijabetes bi također mogli biti odgovorni za češće zatajenje bubrega u muškaraca, obzirom da se oni više i u težem obliku javljaju kod muškaraca.

Analiza je također pokazala da je incidencija u muškaraca koji započinju bubrežnu nadomjesnu terapiju zbog dijabetesa i glomerulonefritisa/skleroze bila više nego dvostruka u odnosu na incidenciju kod žena.

Rano otkrivanje i kontrola čimbenika rizika za kroničnu bubrežnu bolest mogu smanjiti učestalost zatajenja bubrega u muškaraca.

Izvor:
ERA-EDTA