Niske doze acetilsalicilatne kiseline mogu poboljšati preživljavanje od raka glave, vrata i pluća


Niske doze acetilsalicilatne kiseline mogu poboljšati preživljavanje od raka glave, vrata i pluća

Izgleda da niske doze acetilsalicilatne kiseline i drugih protuupalnih lijekova mogu poboljšati preživljavanje pacijenata koji se liječe od raka vrata i glave, te raka pluća, ukazuje nova studija.

Ovaj pozitivni učinak protuupalnih lijekova na stopu preživljavanja odnosi se na oboljele od karcinoma pločastih stanica glave i vrata, te oboljele od karcinoma pluća ne-malih stanica. Stopa petogodišnjeg preživljavanja u ovoj skupini pacijenata se nakon primjene protuupalnih lijekova povećala za 8 posto.

Smatra se da buduće studije trebaju preciznije utvrditi koji pacijenti mogu imati koristi od korištenja acetilsalicilatne kiseline i drugih protuupalnih lijekova.

Iako su za konačnu preporuku potrebna dodatna klinička ispitivanja, smatra se da bi oboljeli od spomenutih karcinoma trebali razgovarati sa svojim liječnikom o rizicima i potencijalnim prednostima uporabe acetilsalicilatne kiseline i drugih protuupalnih lijekova.

Izvor:
Roswell Park Comprehensive Cancer