Niske razine albumina mogu biti prediktor lošeg ishoda COVID-19


Niske razine albumina mogu biti prediktor lošeg ishoda COVID-19

Rezultati nove studije pokazali su da pacijenti sa COVID-19 koji imaju nisku razinu albumina u krvi imaju lošiji ishod liječenja i duži boravak u bolnici u usporedbi s pacijentima s normalnom razinom albumina u krvi. 

Ova studija provedena je u Španjolskoj i analizirala je 48 pacijenata hospitaliziranih zbog COVID-19.

Simptomi COVID-19 uočeni prije hospitalizacije, bili su vrućica (kod svih bolesnika), kašalj (u 85 posto bolesnika), otežano disanje (u 76 posto bolesnika), proljev (42 posto bolesnika) i slabost (21 posto).

Glavni razlog hospitalizacije bio je zasićenje (saturacija) kisikom (SpO2) manje od 90% te prisutnost upale pluća.

Valja spomenuti, da je među pacijentima njih 70 posto imalo visoki krvni tlak (hipertenziju), 62 posto je imalo povišeni kolesterol, a 30 posto je imalo srčanu bolest.

Prema mišljenju stručnjaka, budući da upala ima ključnu ulogu kod COVID-19, čimbenici koji utječu na upalu mogu imati važnu ulogu u napredovanju bolesti.

Također, smatra se da određivanje razine albumina u krvi u COVID-19 pacijenata može pomoći u procjeni težine njihove bolesti. 

Inače, albumin je protein koji se stvara u jetri i detektira se u krvi, a ima ulogu u održavanju osmotskog tlaka. Osobe s niskim razinama albumina imaju problema sa zdravljem jetre i bubrega. Jednako tako, niska razina albumina se može naći u pacijenata s malnutricijom (pothranjenošću), teškom infekcijom, bolešću štitnjače i upalnom bolesti crijeva.

Izvor:
medRxiv